sobota, 6 listopada 2010

Grodzisko w Haćkach


Haćki to malowniczo położona wieś podlaska, pochodząca z pierwszej połowy XVI w. Jej okolica jest wyjątkowa pod względem przyrodniczym, ale przede wszystkim dzięki swojemu dziedzictwu archeologicznemu. Osadnictwo w tym miejscu datuje się od co najmniej wczesnej epoki żelaza po wczesne średniowiecze.
Znaleziono tu m. in. szereg zabytków brązowych, srebrnych i złotych, łączonych z kulturą przeworską, oraz ceramikę o proweniencji słowiańskiej.
Zalicza się Haćki do najstarszych stanowisk archeologicznych związanych z osadnictwem wczesnosłowiańskim.


Miejsce jest piękne i warto je odwiedzić, choćby ze względu na to, jak prezentuje się w różnych porach roku. Dwa, bardzo charakterystyczne wzniesienia wyraźnie odcinają się od płaskiego terenu, okolonego pierścieniem drzew. Pierwsze z nich jest pochodzenia naturalnego, drugie to grodzisko. Kurhan znajduje się nieco dalej, na południowy wschód, poza terenem widocznym ze szczytu grodziska.


Obozowaliśmy tam, wraz z paroma znajomymi, pewnej zimnej, październikowej nocy. Już po raz drugi, zresztą. Dzień był piękny i słoneczny, nocne niebo pełne gwiazd, a nad ranem dał nam w kość przymrozek.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz